اپلیکیشن موبایل تسلام

اپلیکیشن موبایل تسلام این امکان را به شما می دهد تا مقادیر اندازه گیری شده توسط تجهیزات هوشمند پایش سلامت را در موبایل خود مشاهده و آرشیو کرده و در صورت نیاز جهت اطلاع و بررسی به پزشک معالج خود ارسال نمایید. این اپلیکیشن امکان گزارش گیری از تمام اندازه گیری های قبلی انجام شده را نیز فراهم می سازد.