عضویت در نرم افزار مانیتورینگ تسلام

پس از نصب اپلیکیشن موبایل تسلام و به منظور استفاده از نرم افزار مانیتورینگ از راه دور تسلام، فرم را پر کرده و کد تسلام و پسورد خود را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پزشکان نیز می توانند برای پایش وضعیت سلامت مراجعین و بیماران خود از طریق این فرم در تسلام عضو شده و وضعیت سلامت آنها را از راه دور مانیتور کنند.

لینک ورود به وب اپلیکیشن تسلام:          www.teslam.ir/login

پزشکی از راه دور